Gerhana


Antara faktor utama ialah:


Hujan Asid

Akibat daripada pencemaran udara.


Kemusnahan alam adalah kerana tangan-tangan manusia

Langkah Menghalang Kepupusan Haiwan dan Tumbuhan

Boleh digunakan untuk menjawab soalan inferens.

Eksperimen - Mikroorganisma Membiak

Eksperimen oleh : Murid Tahun 5A
Hari Pertama

Gambar 1: Hari pertama

Gambar 2: Telah dititiskan air

Hasil pemerhatian selepas seminggu

 
Gambar 3: Kelihatan tompok-tompok kulat

Gambar 4: Kelihatan tompok-tompok sama dengan gambar 3.

________________________________________________________________

Pemerhatian: Terdapat tompok-tompok hitam (kulat) pada permukaan roti selepas seminggu.

Inferens: kerana mikroorganisma telah membiak pada permukaan roti.

Fakta Penting : Titisan air telah membantu mikroorganisma membiak disamping suhu yang hangat.

Lapisan Bumi